Easy Pass

  • ใช้ทางด่วนปีละครั้ง ฟรีค่าบัญชีอีซี่พาส

    กทพ. ส่งจดหมายเตือนการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินสำรองในบัตร Easy Pass ทั้งนี้ แนะนำให้ขึ้นใช้ทางพิเศษ หรือเติมเงินเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง ก็จะไม่เสียค่ารักษาบัญชีดังกล่าว นายรัชนัย เปรมปราคิน ผอ.กองประชา สัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ...

Back to top button