ไหว้ศาลหลักเมืองระยอง

  • ศาลหลักเมืองระยอง

    ศาลหลักเมืองระยอง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะศาลเจ้าจีน โดยตัวหลักเมืองตั้งอยู่หน้าศาลมีมณฑปจตุรมุขครอบ และมีการจัดงานสมโภชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี จากประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีการสร้างบ้านแปลงเมืองจะมีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้น เพื่อเป็นหลักชัยและสลักใจ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น สำหรับเสาหลักเมืองของจังหวัดระยองตามหลักฐานปรากฏว่าได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2438 ณ ถนนหลักเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

Back to top button