เอลรีโญ

  • กังวลเอลนีโญทำต้นทุนพุ่ง ชวนเปลี่ยนปลูกพืชน้ำน้อย

    นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลแล้วในหลายพื้นที่ว่า ภาวะเอลนีโญในปีนี้จะหนักกว่าในปี 2566 โดยในปี 2567 อุณหภูมิโลก คาดว่าจะสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ทั้งฝนที่จะตกในฤดูฝนน้อยลง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะต่ำกว่าร้อยละ ...

  • สทนช. ระดมทุกภาคส่วนเสวนาผ่าทางรอดประเทศไทย จับมือฝ่าวิกฤติภัยเอลนีโญ

    สทนช. ระดมภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเสวนา "ผ่าทางรอดประเทศไทย จับมือฝ่าวิกฤติภัยเอลนีโญ" ชูแผนระยะสั้น-ยาว รับมือภัยแล้ง จับมือหน่วยงานภาคีทำ MOU อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ...

Back to top button