เล็บ

  • ลักษณะ “เล็บ” บอกสุขภาพได้

    ถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้สุขภาพของคุณเป็นอย่างไร ลองก้มลงมอง เล็บ ของตัวเองดู รู้หรือไม่ว่า ความเปลี่ยนแปลงของสีหรือลักษณะของเล็บสามารถบอกได้ว่า ตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังมีปัญหาหรือเปล่า และนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเล็บที่คุณควรใส่ใจ   เล็บขาว ถ้าเล็บเป็นสีขาวเกือบทั้งหมด หรือประมาณสองในสามส่วนของเล็บ อาจหมายถึงปัญหาโรคตับ เช่น โรคตับอักเสบ และโรคตับแข็ง นอกจากนี้ยังหมายถึงโรคเบาหวานและโรคหัวใจวายด้วย  แต่หากเล็บสีขาวแต่นิ้วมือเป็นสีเหลืองอาจหมายถึงโรคดีซ่าน ...

Back to top button