เที่ยวหาดสวนสน

  • หาดสนสวน ต้นไม้เรียงกันสองฝากฝั่ง

    หาดสวนสน หรือสวนรุกขชาติเพ ร่มรื่นเขียวครื้มไปด้วยป่าสนสองฟากฝั่ง ตลอดความยาวหาด 4 กิโลเมตร     หาดสวนสน   ไม่ใช่มีเพียงต้นสนเรียงรายสองฟากฝั่ง มันขึ้นเป็นดงป่าเชียวหล่ะ ถ้าจะเรียกป่าสนก็คงได้ แต่ฟังแล้วอาจไม่กล้าเที่ยว ริมทะเลต้องเรียกสวน บนภูบนดอยต้องเรียกป่า บรรยากาศน่าลงไปนั่งหม่ำส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง แต่ฝนก็ยังคงตกพรำ ๆ ...

Back to top button