เกษตกร

  • ธ.ก.ส. เผยคนสมัครขอพักหนี้แล้วกว่า 9,000 ราย ตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับสมัคร

    ธ.ก.ส. เผยยอดผู้แจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยผ่านแอปฯ BAAC Mobile แล้วกว่า 9,000 ราย หลังเปิดระบบวันแรก นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ ...

Back to top button