สุนทรภู่

  • เยือนถิ่นกวี อนุสาวรีย์สุนทรภู่

    เยือนถิ่นกวี อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ตามทางหลวงสาย 3145 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเล) ประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถ­ึงสุนทรภู่กวีเอก ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนุสาวรีย์นี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 ...

  • ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๗

    ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๗   ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยองได้กำหนดจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึก เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมการกวีของชาติตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนจังหวัดระยองซึ่งในงานได้กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ของเด็ก ...

Back to top button