วัดโบสถ์เก่าแก่กว่า 300 ปี

  • วัดนาตาขวัญ เป็นโบสถ์เก่าแก่กว่า 300 ปี

    วัดนาตาขวัญมีประวัติความเป็นมาสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ อายุประมาณ๓๐๐กว่าปี อยู่ในพระอุโบสถหลังเก่า วัดนาตาขวัญ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านแลง-นาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 ความเป็นมาของชื่อวัดนั้น เนื่องมาจากมีตาผู้หนึ่งชื่อ ตาขวัญ ไม่มีภรรยาและบุตร มีที่นามาก ...

Back to top button