วัดวังหว้า

  • วัดหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า

    วัดวังหว้า ชาววังหว้าและหมู่บ้านใกล้เคียงเรียกนามท่านว่า ท่านพ่อคร่ำ ท่านมีอายุ 100 ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 พรรษา 80 นับเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดของเมืองไทย รูปหนึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ หลวงปู่คร่ำเป็นพระภิกษุที่มีบุญญาบารมีเป็นที่ปรากฎแก่ประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว ท่านมีคุณูปการแก่สังคมหลายวงการอย่างกว้างขวาง ...

Back to top button