วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระยอง

  • วัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระยอง

    วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดิมชื่อวัดลุ่มมหาชัยชุมภูพล ตั้งอยู่เลขที่ 019 ถ.ตากสินมหาราช ในเขตเทศบาลนคร อ.เมือง จ.ระยอง ประวัติความเป็นมาไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างมา ๓๐๐ กว่าปีแล้วก่อนสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ตามประวัติว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีพาทหารและพลเรือน อพยพมาผูกช้างม้าพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณวัดลุ่มกับวัดเนินติดต่อกันและสะตือต้นนั้นยังปรากฎอยู่ทุกวันนี้ ปีพ.ศ. ...

Back to top button