รูปน้ำตกเขาชะเมา

  • ชมน้ำตกสวยๆ กับน้ำตกเขาชะเมา

    น้ำตกเขาชะเมา จังหวัดระยอง ลักษณะน้ำตกเป็นธารน้ำใสรองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม 8 ชั้น วังหนึ่ง  วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่องแคบ น้ำตกหกสาย  และชั้นสุดท้ายที่ผาสูงค่ะ ไปชมรูปสวย ๆ ของน้ำตกเขาชะเมา ธรรมชาติรอบ ๆ น้ำตกกันเลยค่ะ     ขอบคุณภาพจาก  ...

Back to top button