มอก.

  • “พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล” ยุติศึกตำรวจ-ขี้เมา

    นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เตรียมประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเมาแล้วขับ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้อ้างอิงในกระบวนการยุติธรรม ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ...

Back to top button