พระธรรมกิติเมธี

  • กู้วิกฤติศรัทธาดงขมิ้น! คณะสงฆ์ฝากการบ้านรัฐบาลเร่งปฏิรูปทุกมิติ

    สงฆ์เสียสงฆ์! พระเสียพระ! สถานการณ์ที่วงการพระสงฆ์ไทยกำลังเผชิญและบั่นทอนความศรัทธาจากประชาชนเพราะสงฆ์บางกลุ่มบางเหล่าประพฤติปฏิบัติตนนอกลู่นอกทางกลายเป็นสมี ทุสีล อลัชชีก่อเรื่องราวฉาวโฉ่มากมายที่ปรากฏต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มหาเถรสมาคม (มส.) องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ ก็ดูจะละเลย และไปให้ความสำคัญกับเรื่องลาภ ยศ การเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ รวมทั้งการแต่งตั้งเจ้าคณะปกครองที่มากเกินความจำเป็น “วันนี้คณะสงฆ์อ่อนแอและเสื่อมโทรมลงมาก ต้องปฏิรูปคณะสงฆ์ ปฏิรูปกฎหมายสงฆ์ใหม่ ให้มีความเข้มแข็งเด็ดขาด พระสงฆ์ที่ทำผิดทั้งเรื่องอวดอุตริมนุสธรรม เสพเมถุน ...

Back to top button