ปิดฉาก

  • ปิดฉาก

    ผู้ผลิตกาแฟดังประกาศ ผ่านเฟซบุ๊กปิดตำนานกาแฟ ที่เคยผลิตสินค้าใช้ชื่อส่อไปในทางสองแง่สองง่ามและหยาบคาย ส่งขายทางออนไลน์ โดยระบุ อย.เข้าตรวจสอบโรงคั่วเมล็ดกาแฟ แล้ว หากจะจดทะเบียนผลิต ให้ได้มาตรฐาน อย. ต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง จึงต้อง หยุดผลิตหยุดขายถาวร.

Back to top button