น้ำมันเชื้อเพลิง

  • พลังงานปักธงขายน้ำมันราคาถูกให้เกษตรกร

    นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงกำลังยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเกษตรกรและชาวประมงในการจัดหาน้ำมันราคาถูก ให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นน้ำมันลักษณะคล้ายน้ำมันเขียวของชาวประมง คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภา โดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำมันราคาถูก “ผมได้ตั้งคณะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอธึก อัศวานันท์ ...

Back to top button