นายทหารชั้นนายพล

  • ผบ.ทบ. ร่วมยินดี 211 นายพล ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น

    “พล.อ.เจริญชัย” แสดงความยินดี 211 นายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น พร้อมย้ำให้กำลังพล พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2566 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ...

Back to top button