ช่วยเด็กชนเผ่า

  • ปลัดฯพม.ร่วมภาคีเครือข่ายภาค ปชช. นำกระเป๋า Handydesk ช่วยเด็กด้อยโอกาส

    ปลัดฯพม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน นำกระเป๋า Handydesk ช่วยเด็กชนเผ่า เด็กด้อยโอกาส เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ที่เป็นทั้งโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ และใส่อุปกรณ์การเรียน มูลค่ากว่า 6.7 แสนบาท โดยกระเป๋าทำจากขวดพลาสติกเพื่อเป็นการลดขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ...

Back to top button