กาแฟสัปดน

  • ปิดฉากกาแฟสัปดน รง.ไม่ผ่านอย. ขาดงบฯปรับปรุง วธ.ชื่นชมสื่อชี้เป้า เปิดฮอตไลน์ 1765

    ปิดตำนานกาแฟฉาวที่ทำการตลาดด้วยชื่อสัปดนขายผ่านช็อปออนไลน์ โดยระบุ อย.ลงมาตรวจสอบโรงคั่วแล้ว พบเป็นโรงคั่วกาแฟขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน หากจะขออนุญาตจดทะเบียนผลิตให้ได้มาตรฐาน อย. จำเป็นต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง ด้าน “รมว.วัฒนธรรม” ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยสอดส่องดูแลความผิดปกติที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม จนนำไปสู่การขับเคลื่อนร่วมมือกันแก้ปัญหาและธำรงรักษาสิ่งที่ดีงาม พร้อมเปิดสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765 ให้แจ้งเหตุ ...

Back to top button