กรมส่งเสริมการเกษตร

  • ผลจัดการโรคใบด่างมันฯ งบพันล้านใช้แค่สองร้อย

    นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังว่า จากการประสานกับกรมการปกครองสำรวจการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 54 จังหวัด 473 อำเภอ และรายงานข้อเท็จจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการจัดการโรคใบด่างซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   “จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอของบประมาณงบกลาง ...

Back to top button