ท่องเที่ยว

ต้นซากุระก็มา! เปิดเที่ยวชมสกายวอล์คผาเงา จุดชมวิว 3 แผ่นดิน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจพากันเดินทางเข้าไปเยี่ยมสกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน ที่วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นจำนวนมาก ภายหลังจากที่ พระเดชพระคุณพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประธานสงฆ์ และนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ท่านศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกันทำพิธีเปิดให้ชมอย่างเป้นทางการไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า  สกายวอล์คผาเงา 3 แผ่นดิน เกิดจากคณะศรัทธาวัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ หมู่ 5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณนี้มีความเหมาะสม มีทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นได้ถึง 3 ประเทศ ทั้งไทย-เมียนมา-ลาว และยังติดกับแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พุทธศาสนิกชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปนมัสการพระธาตุผาเงา พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ฯลฯ แล้วยนั้นยังมีโอกาศได้ชมทิวทัศน์แบบ 360 องศา

ทั้งนี้ทางวัดได้ร่วมกับภาคเอกชนก่อสร้างสกายวอล์คแห่งนี้ ด้วยงบประมาณ 32 ล้านบาท มาตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา โดยทางเดินเป็นพื้นกระจกใส หรือสกายวอล์ค บนดอยคำ หรือดอยจัน ใกล้กับพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ และพระสยามภูมิ พิทักษ์เดชเทวาธิราช ตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งเป็นสกายวอล์คที่หันหน้าไปทางทิศเหนือห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 400 เมตร ขนานไปกับถนนสายเชียงแสน-เชียงของ สามารถเห็นทิวทัศน์ริมน้ำโขงฝั่งไทย และบ้านดอนสะหวัน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รวมถึงทัศนียภาพที่อยู่ใน สปป.ลาว ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และประเทศเมียนมาซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานกระจกสัณฐานรูปแปดเหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร สูงจากพื้นดิน 25 เมตร มีทางเดินเชื่อมกัน กว้าง 3.85 เมตร ยาว 9.9 เมตร มีทางเข้า และออกต่อเชื่อมกับถนนรอบพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ โดยเป็นกระจก และโลหะความยาวด้านละ 35 เมตร จำนวน 2 ด้าน รวม 70 เมตร ความกว้าง 3 เมตร ประกอบเป็นพื้นที่สกายวอล์ค รวมกันทั้งสิ้น 460 ตารางเมตร ซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะสูง  25 ชั้น ทาสีเขียวเข้มเข้ากับธรรมชาติ

โดยสกายวอล์คแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยจันที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 486 เมตร วัสดุพื้นเป็นกระจกนิรภัยลามิเนต 3 ชั้นความหนารวม 48 มิลลิเมตร วัสดุผนังกั้นตกเป็นกระจกนิรภัยลามิเนตสองชั้นความหนา 20 มิลลิเมตร กระจกทั้งสองรายการได้ผ่านการทดสอบว่าได้คุณภาพตามที่กำหนดซึ่งทางวัดได้ทำการทดลองเปิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางวัดได้จัดรถรับส่งเพื่อบริการโดยคิดราคาค่าโดยสารคนละ 30 บาท และมีค่าเข้าชมสกายวอล์คคนละ 40 บาท ซึ่งท่านที่จะขึ้นไปเดินบนสกายวอล์คต้องสวมใส่ถุงเท้าที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อรักษาสภาพของกระจกทางเดิน และการเข้าชมต้องไม่เกินครั้งละ 100 คน โดยเปิดให้บริการในเวลาตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 18.00 น.ของทุกวัน

ด้านนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า คาดว่า สกายวอล์คแห่งนี้หลังเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะเป็นจุดดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศ 3 แผ่นดิน แม่น้ำโขงและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นรวมทั้งมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าการท่องเที่ยวปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเชียงราย 3.3 ล้านคน มีรายได้กว่า 20,000 ล้านบาท  แต่ในปี 2565 จนถึงเดือนกันยายน มีนักท่องเที่ยวเกิน 3 ล้านคนแล้ว และสกายวอล์คแห่งนี้เป็นสกายวอล์คแห่งแรกของภาคเหนืออีกด้วย

Tags
ที่เที่ยววัดพระธาตุผาเงาเชียงรายเที่ยวทั่วไทย

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button