“บิ๊กดุง” ย้ำนายพลเรือใหม่ทุกคนคือลูกเสด็จเตี่ย ขอนำพา ทร.สู่จุดสูงสุด

3 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

“บิ๊กดุง” เปิดพระราชวังเดิม จัดพิธีแสดงความยินดีให้ทหารชั้น “นายพลเรือ” ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พร้อมย้ำขอให้ทุกคนช่วยกันนำพากองทัพเรือไปสู่จุดสูงสุด ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี เพราะทุกตำแหน่งคือลูก “เสด็จเตี่ย” ด้วยกัน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 66 ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

 

 

พล.ร.อ.อะดุง ได้ให้โอวาทแก่นายทหารชั้นนายพลเรือที่เข้าร่วมในพิธีโดยขอให้ใช้ประสบการณ์ทำหน้าที่ให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงให้นำประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้มาใช้ในตำแหน่งใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือ ทุกตำแหน่งก็จะช่วยกันนำพากองทัพเรือไปสู่จุดสูงสุดที่ทุกคนคาดหวัง

 

 

นอกจากนี้ ผบ.ทร.ได้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนเขาเป็นญาติพี่น้อง เพราะจริงๆทุกตำแหน่งในกองทัพเรือคือลูกเสด็จเตี่ยด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

“ผมพูดเสมอ และตระหนักเสมอ ตลอดชีวิตราชการว่า กองทัพเรือจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่หัวหน้าหน่วย ท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นหัวหน้าหน่วยแล้ว ขอให้ตั้งใจทำตำแหน่งที่ตัวเองได้รับให้ดีที่สุด” ผบ.ทร. กล่าว.

แผนที่