บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้แล้ว 2 ต.ค. 66

2 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สามารถใช้ซื้อตั๋วนครชัยแอร์เดินทางได้ทุกเส้นทางตั้งแต่ 2 ต.ค. 66

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2566 สามารถใชัสิทธิซื้อบัตรโดยสารนครชัยแอร์ได้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 66 เป็นต้นไป ซึ่งวงเงินที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อุดหนุนค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะอยู่ที่จำนวน 750 บาทต่อเดือน

วิธีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ซื้อตั๋วนครชัยแอร์

 1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ แจ้งพนักงานว่าต้องการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ทำรายการสำรองที่นั่ง ในเส้นทางที่ต้องการ (ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ทุกเส้นทาง)
 3. ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนของท่าน ต่อพนักงาน (ชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร ต้องตรงกับชื่อบนบัตร)
 4. พนักงานจะสแกนบัตรของท่าน ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
 5. ลูกค้าตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ
 6. ลูกค้าระบุรหัสผ่าน (PIN) หรือสแกนหน้า เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
 7. กรณียอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ ลูกค้าสามารถชำระค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสดได้

สำหรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 กระทรวงการคลังจะโอนให้ตามวันเวลาดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือนประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ นครชัยแอร์ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาท
  • เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2566) โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 6 ต.ค. 2566 ผู้ที่จะได้รับเงินคือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 ก.ย. 2566 โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 3 ต.ค. 2566

วงเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดดังนี้

 • เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายน-กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 จำนวน 500 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 จำนวน 400 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 จำนวน 200 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน 2566 จำนวน 100 บาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

 • ผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ แบ่งจ่าย ดังนี้
  • เงินผู้พิการ 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
แผนที่