ข่าวการเมือง

ชัดเจน! พล.ต.อ.เอก เผยเหตุผลยืน 1 โหวตไม่เห็นด้วย เลือก “บิ๊กต่อ” เป็น ผบ.ตร.คนใหม่

พล.ต.อ.เอก เผยเหตุผลยืนหนึ่งโหวต “ไม่เห็นด้วย” เลือก “บิ๊กต่อ” เป็นผบ.ตร.คนใหม่ กลายเป็นมติเกือบเอกฉันท์ 9 ต่อ 1

วันที่ 28 กันยายน 2566 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Aek Angsananont ชี้แจงประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า

เมื่อวาน(27 ก.ย.2566)เป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ การประชุมมีวาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร.โดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นครั้งแรก

ผลการประชุม ก.ตร.มีมติเสียงข้างมาก (9 ต่อ 1 งดออกเสียง 2)เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป ผมได้ทำหน้าที่ ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึง บริบทกฏหมายการแต่งตั้งตำรวจ

เริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปฎิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย การแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด

พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 (ฉบับปฎิรูปตำรวจ)ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตราการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ การแต่งตั้งคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับ

กฏหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตรา ( ม.60 ม.87 ม.88 ม.150 )ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรม และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกำหนดโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา ผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า

“การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้”

ผมขอยืนยัน ได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจ ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมือง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาเข้าใจในการโหวตของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจ ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้”ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน”ต่อไปครับ

Tags
การเมืองข่าววันนี้บิ๊กโจ๊กผบ.ตร.รองต่อแต่งตั้ง ผบ.ตร. คนใหม่

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button