ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๗

19 ธันวาคม 2557
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๗

26062557

 

ขอเชิญเที่ยวงานชมงานวันสุนทรภู
จังหวัดระยองได้กำหนดจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึก เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมการกวีของชาติตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนจังหวัดระยองซึ่งในงานได้กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดระยองและต่างจังหวัด โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานและประวัติท่านสุนทรภู่ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดระยอง นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ดนตรีลูกทุ่งและมหรสพต่างๆอีกมากมาย ทางจังหวัดกำหนดจัดงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน ๓ คืน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แผนที่