6 มารยาทที่ดีในการใช้ EV Charger ที่คนใช้รถไฟฟ้าต้องรู้

19 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เพจเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” เผย 6 มารยาทที่ดีในการใช้ EV Charger สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

6 มารยาทที่ดีในการใช้ EV Charger ร่วมกับผู้อื่น

     1. จอดเมื่อพร้อมชาร์จเท่านั้น – เนื่องจากช่องจอดบริเวณหน้าตู้ชาร์จไฟ จะถูกสงวนไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังชาร์จไฟอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ที่จอดรถทั่วไปแต่อย่างใด

     2. ชาร์จเสร็จแล้วรีบย้ายรถทันที – เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้นแล้ว ควรรีบนำรถออกจากช่องจอดสำหรับชาร์จไฟทันที เพื่อให้ผู้ที่รอคิวสามารถเตรียมตัวเพื่อชาร์จไฟต่อได้

     3. ไม่รบกวนรถคันอื่นที่กำลังชาร์จไฟ – หลีกเลี่ยงการรบกวนรถที่กำลังชาร์จไฟอยู่ เช่น การขยับสายชาร์จ หรือพยายามดึงหัวชาร์จออก ฯลฯ

     4. ตั้งนาฬิกาจับเวลา – หากมีธุระอื่นที่มีความจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ ควรตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อป้องกันการชาร์จเกินเวลา

     5. เก็บสายชาร์จให้เรียบร้อยทุกครั้ง – ภายหลังจากการชาร์จสิ้นสุดลง ควรเก็บสายชาร์จเข้ากับตู้ชาร์จให้เรียบร้อยทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหัวชาร์จ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน

     6. คำนวณเวลาให้พอดี – หากมีการจองคิวล่วงหน้าไว้ ควรเดินทางมาถึงสถานีชาร์จให้ตรงเวลา หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นพลาดระยะเวลาในการชาร์จ

     ทั้งนี้ การชาร์จไฟด้วยตู้ชาร์จด่วน (DC) ภายในสถานีชาร์จแบบ Walk-in หากพบว่ามีผู้อื่นรอชาร์จอยู่ ควรชาร์จจนถึงระดับ 80% เท่านั้น เนื่องจากเมื่อปริมาณแบตเตอรี่เกินกว่า 80% ตู้จะลดปริมาณการจ่ายไฟ ทำให้ชาร์จได้ช้าลง เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ของตัวรถนั่นเอง

แผนที่