งานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีกว่า 100 ปี

18 ธันวาคม 2557
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง

งานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ แล้วเดินเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ฯ 3 รอบ ก่อนที่จะทำการห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีกว่า 100 ปี

วันนี้ (6 พ.ย.) ที่บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีมานานกว่า 100 ปี โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกล่าวถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์กลางน้ำ แล้วเดินเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ฯ 3 รอบ ก่อนที่จะทำการห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ

ทั้งนี้ ประวัติความเป็นมาขององค์พระเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ ตั้งอยู่เกาะกลางน้ำที่มีน้ำล้อมรอบ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2416 ในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคโชคชัยชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองระยอง ในอดีตจังหวัดระยอง ต้องอาศัยการเดินทางค้าขายทางน้ำ การแห่องค์กฐิน และงานบุญต่างๆ ก็จะจัดโดยทางน้ำ จึงได้สร้างพระเจดีย์กลางน้ำขึ้นเพื่อเป็นที่สักการบูชา และเป็นสัญลักษณ์สำหรับชาวเรือ ว่า เดินทางเข้าเขตตัวเมืองระยองแล้ว โดยรูปทรงพระเจดีย์กลางน้ำเป็นทรงระฆังฐานกลมคล้ายองค์เจดีย์กลางน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการ ฐานกำแพงรอบเจดีย์มี 2 ชั้น ในสมัยโบราณกลางเดือน 12 เป็นฤดูน้ำหลาก
ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง2
จึงมีประเพณีแห่งองค์กฐิน และจัดพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ รวมทั้งมีการแข่งขันเรือ การร้องเพลงเห่เรือในท้องน้ำจนเป็นงานที่สนุกสนานอีกด้วย ปัจจุบันแม้สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ภูมิประเทศจะเปลี่ยนไป จากสภาพที่เคยเป็นเกาะกลางน้ำ ปัจจุบันพื้นที่ตื้นเขินมาก และมีเพียงลำคลองใหญ่ที่โอบล้อม จึงได้ทำสะพานข้ามคลองไปยังพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้น แต่ทางเทศบาลนครระยอง ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวสืบทอดมาเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีท้องถิ่นดังกล่าวต่อไป

ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง3

ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง4

 

credit : http://www.manager.co.th/

แผนที่