เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566 ล่าสุด เลื่อนจ่ายออกไปก่อน

8 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566 ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศเลื่อนโอนเงินอุดหนุนบุตร จากเดิมที่จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 8 ก.ย. 66 ออกไปก่อน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยประกาศ ขอเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566 ออกไปก่อน หากมีการกำหนดจ่ายเงินทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566 จำนวน 600 บาทนั้น เดิมทีกรมบัญชีกลาง จะมีกำหนดโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งถือเป็นงวดสุดท้ายของการช่วยเหลือตามปฏิทินงบประมาณปี 2566

 

ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายนปฏิทินเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

ช่องทางเช็คเงินอุดหนุนบุตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนบุตร

  • โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่