เบรกติดแอร์ให้ปลูกต้นไม้ ส.ก.หั่นงบห้องเรียนปลอดฝุ่น-งบปี 67 พร้อมใช้

7 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ในการประชุมสภา กทม. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 90,570,138,630 บาท โดยเรียงลำดับหน่วยงาน/เขตที่ได้รับงบสูงสุดและน้อยสุด ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับงบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สำนักการโยธา 10,199,547,439 บาท สำนักการระบายน้ำ 7,860,495,076 บาท และสำนักสิ่งแวดล้อม 7,673,180,800 บาท หน่วยงานที่ได้รับงบน้อยที่สุด 3 ลำดับ คือ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. 71,184,800 บาท สำนักงบประมาณ 85,596,510 บาท สำนักงานเลขานุการสภา กทม. 189,471,700 บาท สำนักงานเขตที่ได้รับงบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สำนักงานเขตลาดกระบัง 774,356,920 บาท สำนักงานเขตหนองจอก 754,150,533 บาท และสำนักงานเขตจตุจักร 701,898,570 บาท สำนักงานเขตที่ได้รับงบน้อยที่สุด 3 ลำดับ คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 237,412,410 บาท สำนักงานเขตบางรัก จำนวน 251,616,775 บาท และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ 275,383,900 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ โดยจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการพิจารณามีการตัดงบประมาณโครงการของสำนักการศึกษา คือโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน วงเงิน 219,339,000 บาท โดยระบุว่า การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาจเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกวิธี การแก้ปัญหาคือ การปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้เพื่อกรองฝุ่น.

แผนที่