ข่าวทั่วไปทั่วไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจล้งลำไยจันท์ เผยเงื่อนไขล้งแดงขยับเป็นล้งเขียว

ภาพจาก กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงคัดบรรจุลำไย ของล้ง LK ใน อ.โป่งน้ำร้อน เพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออกลำไยภาคตะวันออก พร้อมมอบนโยบาย ให้สิทธิ์ล้งแดงตรวจไม่พบศัตรูพืชติดกัน 10 ครั้ง ขยับเป็นล้งเขียว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.จันทบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การส่งออกลำไย โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินการของโรงคัดบรรจุลำไย ของล้ง LK ตั้งอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นล้งที่รับซื้อสินค้าจากสวนโดยตรง ไม่รับซื้อหน้าล้ง และยังใช้แรงงานคน ในการทำความสะอาด คัดขนาดผลผลิต และบรรจุลงลังทั้งหมด

 

 

พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้นายด่านตรวจพืช ณ ด่านตรวจพืชจันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งด่านตรวจพืชฯ มีมาตรการในการจัดระดับโรงคัดบรรจุลำไยส่งออกไปประเทศจีน ดังนี้

กลุ่มสีเขียว หมายถึงทางโรงคัดบรรจุจัดการตรวจสอบศัตรูพืชได้ดี จะคลายความเข้มงวดลง สุ่มตรวจสินค้า 5 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ประกอบการนำสินค้าขึ้นตู้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้รวดเร็วขึ้น และหากทำการสุ่มตรวจสินค้าไม่พบศัตรูพืชติดต่อกัน 7 ครั้ง สามารถนำสินค้าขึ้นตู้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ หากสุ่มตรวจไม่พบศัตรูพืชติดต่อกัน 10 ครั้ง จะลดปริมาณการสุ่มตรวจเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากพบการแจ้งเตือนศัตรูพืชจากประเทศจีนจะปรับเป็นสีแดง

 

 

กลุ่มสีแดง จะทำการสุ่มตรวจสินค้า 5 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างตรวจห้ามนำสินค้าขึ้นตู้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะทำการตรวจสินค้าหากไม่พบศัตรูพืชติดต่อกัน 7 ครั้ง จะลดปริมาณการสุ่มเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และหากตรวจไม่พบศัตรูพืชติดต่อกัน 10 ครั้ง จะปรับเป็นกลุ่มสีเขียว

 

 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวด้วยว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องเข้มงวดในการตรวจสอบและกำจัดศัตรูพืชในโรงคัดบรรจุของตนเอง โดยเฉพาะโรงคัดบรรจุที่ได้รับการแจ้งเตือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืชซึ่งผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตร มีการตรวจสอบศัตรูพืชก่อนรับสินค้าเข้าโรงคัดบรรจุ ตรวจสอบระหว่างคัดเกรด และก่อนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลำไยไทย ลำไยคุณภาพเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดยการส่งออกลำไยใน 2565/2566 มีจำนวน 9,904 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนัก 256,132 ตัน มูลค่ากว่า 9,870.23 ล้านบาท

 

Tags
ข่าวเกษตรคัดเกรดลำไยล้ง LKล้งเขียวลำไยส่งออกเกษตร

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button