ทต.ทับมา ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ ชวนคนในครอบครัวให้ควา

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ทต.ทับมา ใส่ใจผู้สูงอายุในพื้นที่ ชวนคนในครอบครัวให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกวิธีและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ส.ค.ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานหิน ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายฉัตร แก่กล้า นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ร่วมกิจกรรม’ไออุ่น…กรุ่นกาแฟ (Coffee Bliss)’ ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา ภายใต้โครงการชะลอสมองเสื่อมในวัยชรา ชีวายืนยาว (Community Thapma CAFE for Demetia)

 

 

ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการทำไข่เค็ม ปลูกพืชผักในขวดพลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ครอบครัวหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกวิธีและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แผนที่