HMC Polymers จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 13”

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

HMC Polymers จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 13” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 13” โดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ให้การต้อนรับพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 คน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 18,250 ซี.ซี. ณ ห้อง Training room ชั้น 1 โรงงานพีพี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
สำหรับ “กิจกรรมบริจาคโลหิต” นี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสา โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเป็น “ผู้ให้” สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการบริจาคโลหิต และยังสามารถส่งต่อปริมาณโลหิต ให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีความต้องการในลำดับต่อไป ดังคำว่า “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
แผนที่