เปิดรายชื่อ โผ “ครม.เศรษฐา 1” ส่งตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนนำทูลเกล้าฯ

28 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

โผ “ครม.เศรษฐา 1” ครบกำหนดวันสุดท้าย ส่ง รายชื่อคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป 

วันที่ 28 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน โผครม.เศรษฐา 1 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย วันนี้เป็นวันสุดท้ายกำหนดส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีของ 6 พรรคการเมือง เพื่อไปตรวจสอบประวัติและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

เปิดรายชื่อ โผ ครม.เศรษฐา 1 

 

1.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.คลัง 

2.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.พาณิชย์

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.มหาดไทย 

4.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ควบ รมว.ต่างประเทศ

5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 

7.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี

8.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธาธารณสุข

9.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

10.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม 

11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

12.น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 

13.พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ 

14.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

15.นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

17.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน 

18.ม.ล.ชโยทิต กฤดากร รมว.อุตสาหกรรม จับตามีชื่อ (น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) แทน

19.นายสุทิน คลังแสง รมว.วัฒนธรรม

20.พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม

21.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน  

22.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.ต่างประเทศ

23.นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม 

24.นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม

25.นางพวงเพชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

26.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย

27.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.มหาดไทย

28.นายสุพล จุลใส รมช.มหาดไทย 

29.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รมช.ศึกษาธิการ 

30.นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

31.นายนภินทร ศรีสรรพางค์  รมช.พาณิชย์

32.นายไผ่ ลิกค์ รมช.พาณิชย์

33.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข

34.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 

35.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.ต่างประเทศ 

36. รมช.กลาโหม…ยังไม่มีคนดำรงตำแหน่ง 

แผนที่