ส่งไม้ต่อ รมว.วธ.คนใหม่ดัน Soft power “อิทธิพล” ยืดอก “ภูมิใจ” เคลื่อนงานวัฒนธรรม

28 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงรอยต่อระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกกระทรวงส่งมอบงานโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ และจัดระบบงานเพื่อให้รัฐบาลใหม่สามารถทำต่อได้แบบไม่มีรอยต่อ ซึ่งงานด้านศาสนา และวัฒนธรรมมีการจัดระบบการทำงานเป็นหมวดหมู่ที่ดีไว้แล้ว ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแต่เพิ่มจุดเน้นด้านมิติสังคมและเศรษฐกิจสอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบาย Soft power ใน 5 F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออกแบบแฟชั่น มวยไทย และเทศกาลประเพณี ถือเป็นแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ต่างชาติสนใจใช้ไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำจากมาตรการภาษีและมาตรการดึงดูดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า สำหรับงานที่อยากให้มีการสานต่อคือ การส่งเสริม Soft power สร้างรายได้ และสร้างอัตลักษณ์ของประเทศ ทั้งโครงการเปิดตัวตลาดบก ตลาดน้ำ ส่งเสริมวิถีชุมชนที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ รวมถึงการยกระดับเทศกาลประเพณี การผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง การจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมไทย (CPOT) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมชาติ การเปิดเวทีถ่ายทอดผลงานของศิลปิน ทั้งศิลปินทุกแขนงสู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย การบูรณาการเครือข่ายทั้งด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมด้านศาสนา และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการรวมพลังจัดกิจกรรมของ 5 ศาสนาเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี

“จากการประเมินการทำงานตลอด 4 ปี ส่วนตัวภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในมิติวัฒนธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทำให้วัฒนธรรมเข้าถึงง่าย และปรับใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมพัฒนางาน เพราะ วธ.เองมีงบประมาณจัดงานไม่มาก ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ตลอดจนข้าราชการ และคนใน วธ.ที่ร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติหลากหลายมิติ และ รู้สึกผูกพันกับ วธ.และเครือข่าย เพราะการทำงานที่ผ่านมามีความราบรื่นด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบ” นายอิทธิพลกล่าว

 

แผนที่