ททท. ชวนผู้ประกอบการ ร่วมยกระดับท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ผ่านโครงการ STAR

26 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ผู้ว่าฯ ททท. ชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมยกระดับท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ผ่านโครงการ STAR รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ไทยเพื่อเป็นหนึ่งใน Sustainable Destination ของนักท่องเที่ยว

 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันเป้าหมายการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสอดรับกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ททท.มีความมุ่งมั่นตั้งใจเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในด้านการท่องเที่ยวให้มุ่งไปในด้านความยั่งยืน และขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านการยั่งยืนของโลก จึงได้มีโครงการ STAR โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่มีคุณค่าและยั่งยืน โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทยเพื่อเป็นหนึ่งใน Sustainable Destination ของนักท่องเที่ยว

สำหรับโครงการ STAR หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating คือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นการยกระดับต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยให้แก่นักท่องเที่ยว

 

 

ส่วนในโครงการ STAR นั้นจะเป็นการมอบ “ดาวแห่งความยั่งยืน” ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นการร่วมมือเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าและยั่งยืน (Collaboration for Valued and Sustainable Tourism) ซึ่งยึดตามหลักเกณฑ์ของแนวทาง Sustainable Tourism Goals (STGs) ที่พัฒนามาจาก Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดย STGs จะถูกปรับให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวของไทยและสะท้อนบทบาทของภาคการท่องเที่ยวไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมายด้วยกัน ภายใต้โครงการ STAR จะมีการมอบประกาศนียบัตรออนไลน์ “ดาวแห่งความยั่งยืน” มีอายุคราวละ 2 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้

– 3 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 และ STG 17 รวมทั้งหมด 3 เป้าหมาย

– 4 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้อีก 6 STGs รวมทั้งหมด 9 เป้าหมาย

– 5 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป

 

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับ “ดาวแห่งความยั่งยืน” นั้นจะต้องผ่านเป้าหมาย STG 3 หัวข้อพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ STG13 มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง STG16 คำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว และ

STG17 การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน ถือเป็นเกณฑ์หลักเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อน จึงอยากกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักและเห็นความสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวงกว้างต่อไป

 

 

“เราเห็นว่าความยั่งยืนสามารถเป็นจุดขาย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น เราอยากจะเห็นผู้ประกอบการที่เคยร่วมโครงการต่างๆ ของ ททท. เสมอมา เช่น มาตรฐาน SHA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน ในฐานะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะเห็นโลกของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนใดยังไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้น”ทนายยุทธศักดิ์กล่าว

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.TATstar.org หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/tatstar.green

แผนที่