ม.บูรพา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภาคเอกชนจังหวัดระยอง หลักสูตร’นักพัฒนาธุรกิจเครือข่ายยุคเศรษฐกิจดิจิทัล’

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภาคเอกชนจังหวัดระยอง หลักสูตร’นักพัฒนาธุรกิจเครือข่ายยุคเศรษฐกิจดิจิทัล’ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีการบรรยายพิเศษห้วข้อ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

ทั้งนี้หลักสูตรนักพัฒนาเครือข่ายธุรกิจยุคเศรษฐกิจคิจิทัลดังกล่าว เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารเครือข่ายธุรกิจในยุคดิจิทัล พัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและบริหารเครือข่ายธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ เปิดตลาดใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการบริหารเครือข่ายธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
แผนที่