วิทยาลัยเทคนิคระยอง ลงนาม MOU กับสถานประกอบการ 13 แห่ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ส.ค.66 ที่โรงแรงโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองกับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดการการศึกษา การจัดการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานด้วย

 

 

โดยมีแนวทางการร่วมมือหลักๆ คือ ร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ ร่วมมือในการจัดการทำหลักสูตรการฝึกอบรม ครู อาจารย์ บุคลากร และหลักสูตรการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งรับนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกงาน หรือทำงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย.

 

แผนที่