ข่าวระยอง

BST ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

BST ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ และกลุ่มผู้ประกอบการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2 ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงงาน
ประกอบด้วย 1) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 4) บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 5) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 6) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ 7) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธี ซึ่งการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการดำเนินการเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐ และช่วยให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้

เพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

 

Tags
BST ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button