Dow มอบเสื้อ หนุน ทม.บ้านฉางและจิตอาสา ปลูกต้นไม้ต้านโลกร้อน

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

Dow มอบเสื้อ หนุน ทม.บ้านฉางและจิตอาสา ปลูกต้นไม้ต้านโลกร้อน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อจำนวน 340 ตัว รวมมูลค่า 44,200 บาท สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกป่าชุมชน คนในเมือง” ของเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษ ลดโลกร้อน ให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

 

 

โดยมี นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ พร้อมพนักงานดาวอาสาของ Dow ร่วมปลูกต้นไม้และทำบุญตักบาตรกับ นายนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง และ ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ณ โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แผนที่