คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแกลง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จัดงานฉลองแสดงความยินดีแม่ดีเด่นอำเภอแกลง ประจำปี 2566

14 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแกลง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จัดงานฉลองแสดงความยินดีแม่ดีเด่นอำเภอแกลง ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 13 ส.ค.ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทิต ลาวัลย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดงานฉลองแสดงความยินดีแม่ดีเด่นประจำอำเภอแกลง ประจำ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย คกก.พัฒนาสตรีอำเภอแกลง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง มี น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง นายประยุทธ พานทอง ประธานชมรมกำนัน ผญบ.อำเภอแกลง และ นางประชิด ขินราช ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำแกลง ร่วมแสดงความยินดี และมอบมาลัย ช่อดอกไม้ ท่ามกลางบรรดาลูกๆ มาร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่จำนวนมาก

 

 

นางประชิด กล่าวว่า คกก.พัฒนาสตรีอำเภอแกลง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอำเภอแกลงขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปีแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นอำเภอแกลง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดมา และในปี 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นอำเภอแกลงจาก 15 ตำบล และ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง รวม 16 คน ซึ่งเป็นแม่ที่เป็นสมาชิกสตรีอาสาพัฒนา เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย เสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคม ชุมชน มีความอดทน เลี้ยงดูบุตร ธิดา ด้วยความรัก ความเข้าใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 

 

ซึ่งได้รับมอบประกาศเกียรติคุณแม่เด่นอำเภอแกลง ประจำปี 2566 จำนวน 16 คน ซึ่งจัดขึ้นในงาน’MOM MOMENTS สิงหา…ตามใจแม่ที่เซ็นทรัลทั่วไทย’เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งขององค์กรสตรีอำเภอแกลง นอกจากนี้ในปี 2566 สตรีอำเภอแกลง ยังได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดระยอง ให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 คน และแม่ในดวงใจ จำนวน 6 คน รวมแม่ดีเด่นอำเภอแกลง 23 คน เพื่อเป็นการแสดงความรูสึกยินดี และชื่มชม จึงได้จัดงานฉลองแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นอำเภอแกลง ดังกล่าวขึ้นมา

 

 

แผนที่