พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และตำรวจจังหวัดระยอง

11 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และตำรวจจังหวัดระยอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีตำรวจบริเวณใกล้เคียง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ปตท. และข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

 

 

โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรี รวมถึงเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ณ สนามฟุตบอล B สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แผนที่