กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมฝึกซ้อมภาคสนามต่อต้านการก่อการร้าย บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ปี 66

9 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมฝึกซ้อมภาคสนามต่อต้านการก่อการร้าย บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ปี 66

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมภาคสนามในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและแผนเผชิญเหตุ ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยเป็นการบูรณาการการฝึกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการฝึกดังกล่าวเป็นการทดสอบความพร้อมของนโยบาย แผน กลไก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พร้อมทั้งทดสอบการปฏิบัติงานและการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นการทดสอบระบบการควบคุมบัญชาการและติดต่อสื่อสารเพื่อให้ทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการฝึกการแก้ไขปัญหาก่อการร้าย
โดยรูปแบบของการฝึกนั้น เป็นการฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤต ประกอบด้วย การก่อการร้ายด้วยอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง การก่อการร้ายด้วยโดรน การโจมตีระบบและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องในระบบสารสนเทศ การจับตัวประกันที่มุ่งเป้าหมายการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางพลังงานและเส้นทางสำคัญที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ EEC
โดยผลการฝึกนั้นจะมีการสรุปบทเรียนหาจุดบอด ปิดช่องโหว่ ซึ่งการฝึกภาคสนามในครั้งนี้มีการร่วมฝึกหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ ประสานความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับเหตุและการต่อต้านก่อการร้ายต่อไป

 

 

แผนที่