อบต.หนองละลอกเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2566

5 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

 

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 4 ส.ค.66 ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีคณะผู้บริหาร ประธานและสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นางอรุฎา หงดิษฐาราม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)​ ผู้นำ และประชาชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ มีนางสาวภัทริยา แก้วประดับ ประธานศูนย์การเรียนรู้การจัดกรขยะชุมชนบ้านไผ่ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะอย่างถูกวิธีลดการเผาในที่โล่งป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และลดภาวะก๊าซเรือนกระจก การฝึกปฏิบัติเรื่องตาข่ายดักขยะปลายท่อเพื่อลดปัญหาขยะในแหล่งน้ำ และการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะ ในพื้นที่

 

 

ทั้งนี้ขอพระขอบคุณ คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยอง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมและส่งมอบตู้สำหรับรองรับขยะอันตราย จำนาน 13 ตู้ ให้ อบต.หนองละลอก นำไปจัดตั้งในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

 

 

แผนที่