กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานคนในชุมชนตำบลทับมา

4 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสโรพร วงษ์ศรี กำนันตำบลทับมา พร้อมด้วยนายยุทธนา ปิงชัย รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา นายจตุรงค์ ใจตั้ง คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลทับมา และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาชุมชนบ้านขนาบ ตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง แก่นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรี จำนวน 18 คน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

 

 

 

โดยการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านขนาบ ม.1 ต.ทับมา ได้มีทุนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย.

แผนที่