มูลนิธิเกต จันทนิยมอนุทรณ์ จ.ระยอง มอบเงิน 1 ลบ.ให้เป็นสาธารณกุศลแก่วัดโขดทิมทาราม หลังไม่สามารถดำเนินการมูลนิธิฯ ต่อได้

12 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

มูลนิธิเกต จันทนิยมอนุทรณ์ จ.ระยอง มอบเงิน 1 ลบ.ให้เป็นสาธารณกุศลแก่วัดโขดทิมทาราม หลังไม่สามารถดำเนินการมูลนิธิฯ ต่อได้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 ก.ค.66 ที่วัดโขดทิมทาราม อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท พระครูศรีปริยัติโกวิท เจ้าอาวาสวัดโขดทิมทาราม ซึ่งเป็นเงินของมูลนิธิเกต จันทนิยมอนุทรณ์ มอบถวายเป็นสาธารณกุศลแก่วัดโขดทิมทาราม โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผวจ.ระยอง ร่วมงานด้วย

นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ประธานมูลนิธิเกต จันทนิยมอนุทรณ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงและส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ และการปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนา บำรุงหรือช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อพระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่างๆ และช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และการสังคมสงเคราะห์ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 42 ปี

 

 

เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการแต่ละคนมีอายุค่อนข้างสูง ไม่สะดวกในการมาประชุม และดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ บางคนมีภาระหน้าที่อยู่ต่างจังหวัด และหลายคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ไม่มีเงินรายได้จากการบริจาคเลย ครั้นจะดำเนินการต่อไปก็มีปัญหาแต่เรื่องค่าใช้จ่าย และอาจทำให้เงินของมูลนิธิค่อยๆ หมดไปโดยไม่ได้ประโยชน์ใดๆ

ทั้งนี้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จึงได้มีการประชุม เพื่อหาทางออกและมีความเห็นตรงกันว่าจะขอยุติการดำเนินการมูลนิธิเกต จันทนิยมอนุสรณ์ และนำเงินจำนวน 1,000,000 บาท ยกให้แก่หน่วยงานที่ระบุไว้ในตราสารของมูลนิธิฯ ตามข้อบังคับ และตามความตั้งใจของนางเกต จันทนิยม คือมอบให้แก่วัดโขดทิมธารามดังกล่าว

 

 

แผนที่