จ.ระยอง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

11 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

จ.ระยอง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดระยองประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 มี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฆราวาส และพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี

 

 

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์เสมอมา

แผนที่