Dow จับมือ ทม.มาบตาพุด เสริมทัพผู้ปกครอง เลี้ยงลูกให้ “เก่ง ดี มีสุข” ด้วยทักษะสมองอีเอฟ

10 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

Dow จับมือ ทม.มาบตาพุด เสริมทัพผู้ปกครอง เลี้ยงลูกให้ “เก่ง ดี มีสุข” ด้วยทักษะสมองอีเอฟ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผนึกกำลังกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) สร้างเด็กปฐมวัย “เก่ง ดี มีสุข” หนุน 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ขยายผลการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมความรู้อีเอฟและทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปที่สามารถนำไปใช้ต่อได้จริงให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองในพื้นที่กว่า 400 คน

 

 

พื่อร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ของ Dow และนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

 

 

แผนที่