SCGC ร่วมกับ กนอ. ส.อ.ท.แสดงเจตนารมณ์หนุนผู้ประกอบการจัดการของเสีย ตามมาตรฐานโรงงานเชิงนิเวศ

29 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

SCGC ร่วมกับ กนอ. ส.อ.ท.แสดงเจตนารมณ์หนุนผู้ประกอบการจัดการของเสีย ตามมาตรฐานโรงงานเชิงนิเวศ
เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยการนำกลับไปหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่น ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy) ของภาครัฐ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายปรีดา วัชรเธียรสกุล Vice President-Manufacturing บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้
แผนที่