ข่าวทั่วไปข่าวระยอง

อมตะซิตี้ ระยอง ดึงชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝ่ายหินเรียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

อมตะซิตี้ ระยอง ดึงชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝ่ายหินเรียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมมายุ 45 พรรษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษาฝ่าย CSR บริษัท อมตะซิดี้ ระยอง จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายเสริมพงศ์ สุขโข ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง นายอภิชาติ เงินท้วม นายกอบต.มาบยางพร นางรัตติยา เงินท้วม ผญบ.ม.6 หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานและปปช.ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน จาก 44 สถานประกอบการ

 

นายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษาฝ่าย CSR บริษัท อมตะซิดี้ ระยอง จำกัด กล่าวว่าโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรัสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งต้นไม้และ
แหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯ โดยจะทำการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นหลากชนิด เช่น มะยม อินทนิล ยางนา ตะแบก พิกุล เป็นต้น จำนวนรวม 1,000 ต้น

นอกจากนี้ การปลูกป่า ยังเป็นการสนองนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนร่วมกัน โดยได้ดำเนินโครงการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อมตะได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 100,000 ต้น ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวภายใน นิคมฯ มากกว่า 14% ของพื้นที่ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

 

Tags
ข่าวระยองจัดกิจกรรมปลูกป่าอมตะซิตี้ระยอง ดึงชุมชนร่วมปลูกป่า สร้างฝ่ายหินเรียงเฉลิมพระเกียรติเพจโซเชี่ยลระยอง

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button