อบต.มาบยางพรร่วมกับสภ.ปลวกแดง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน

21 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

อบต.มาบยางพรร่วมกับสภ.ปลวกแดง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจของวิธีการรับมือเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 20 มิ.ย.66 ที่ โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายอภิชาต เงินท้วม นายก อบต.มาบยางพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี ร.ต.อ.บุญส่ง สืบแสงรองสารวัตรจราจร สภ.ปลวกแดง

นายรุ่งเพชร กำเนิดทอง รองนายก อบต.มาบยางพร

นายประยุทธ ชำนาญกิจ รองนายก อบต.มาบยางพร

ผู้ใหญ่รัตติยา เงินท้วม น.พ.อนุสรณ์ เกียรติชนานุกูล ผอ.รพ.สต.มาบยางพร ผอ.โรงเรียนบ้านมาบยางพร

จนท.มูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดง ชุดครูฝึกจากสภ.ปลวกแดง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

นายอภิชาต เงินท้วม นายก อบต.มาบยางพร กล่าวว่า ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยเร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ ประกอบกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ได้กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยเป็นจุดเน้นสำคัญ รวมถึงการพบแนวโน้มในการเกิดเหตุฉุกเฉินจากการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษามากขึ้น จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางป้องกันและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่