HMC Polymers รวมพลัง “ลดโลกร้อน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

12 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

HMC Polymers รวมพลัง “ลดโลกร้อน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้างฉางจัดกิจกรรม “ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด ประจำปี 2566” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อช่วยกัน “ลดโลกร้อน” กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การเก็บขยะบริเวณชายหาด การปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบชายหาด และทาสีริมฟุตบาท เพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นจิตสำนึกในด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการสมดุลและยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณชายหาด จึงได้นำพนักงานจิตอาสาจำนวน 24 คน พร้อมสนับสนุนอุปกรรณ์จัดเก็บขยะ ได้แก่ ถุงมือผ้า จำนวน 300 คู่ ถุงขยะ (สีดำ) จำนวน 30 แพ็ค โดย คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ในนามผู้แทนบริษัทฯ มอบสนับสนุนดังกล่าวแด่คุณ สุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เพื่อใช้ในกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดพยูนใหม่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

แผนที่